WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.13 3

TİTANLARIN KADEHİ

Titanlar, Yunan Mitolojisine göre efsanevi Altın Çağ’da dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkıdır. Tanrıların ve tanrıçaların en güçlü hali denebilir.

Bazı kaynaklara göre ve filmlerde konu alınan bilgilere göre tanrılar kendi evrenlerinde devasa boyuttaydılar ancak dünyaya fanilerin yanına gelirken insan formunu alıyorlardı. Kapak görselinde gördüğünüz ise Eğlence Tanrısı Dionysos’un şarap kadehi. Kadehin büyüklüğünden de bu boyut farkını görebiliyoruz. (Görsel Ressam Thomas Cole – 1833)

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.13

Titanların babası Uranus’tur. Annesi ise Gaia’dır. Uranus’u tahtından  atan Kronos  tarafından yönetilmiştir. Titanlar ise Olimposlu tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir.

 

Hesiod’a göre 12 Titan vardır.

KRONOS : Kronos adını zaman anlamına gelen khronos sözcüğünden almaktadır. Gaia’nın doğurduğu son titan olmakla birlikte, zamanı yarattığı ve zamanlarda seyahat ettiği söylenir Kronos’un annesi bir kehanet ortaya atmıştır. İleride bir çocuğunun tahtını ele geçireceğini söylemiştir. Bu durumdan korkan Kronos doğan bütün çocuklarını yemiştir. Demeter, Hades , Poseidon, Hestia, Hera kendisi tarafından yenen tanrılardır. Fakat anneleri Rhea Zeus doğduktan sonra Kronos onu yememesi için onu Girit’te saklar. Zeus kardeşlerini Kronos’un midesinden kurtararak, Kronos’un annesisin kehanetini gerçekleştirir ve tahta geçer.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.13 1

OKEANOS : Tüm okyanusların kişileşmiş hali olan Okeanos, genelde kaslı bir adamın uzun sakallı ve boynuzlu yüzüyle simgelenirdi. Okeanos’un alt kısmı bir yılanı andırıyordu.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.13 2

TETHYS : Denizin, bereketli okyanusun annesidir. Antik çağda onun dünyadaki büyük nehirlerin (Nil nehri vb) annesi olduğuna inanılırdı. Aynı zamanda Tethys Okeanos’dan çok güzel 3 bin kadar peri kızı doğurmuştur.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.14

HYPERION : Işığın Titanı olarak da geçer. Ayrıca Helios (Güneş) ve Selene’nin (Ay) babasıdır.  Titanlar dünyanın doğu kısmında hakimiyet kurup, doğu kısmını yönetmişlerdir. Bu durumdan dolayı doğunun titanı olarak bilindiği de rivayet edilmiştir.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.14 1

THEIA : Titanların aydınlık tanrıçasıdır. Diğer bir görevi de değerli taşlar üzerindedir bu taşlar altın, gümüş ve mücevherlerdir.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.14 2

KOIOS : Akıl, kehanet ve Kuzey Kutbu’nun temsilcisidir.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.14 3

PHOEBE : Phoebe, karanlık ve gizemi temsil eden tanrıçadır. Geleneksel olarak ayla ilişkilendirilir.Çok güçlü bir kahindir. Delphi tapınağı ona aittir fakat torunu Apollona doğum gününde hediye olarak devir etmiştir.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.14 4

RHEA : Tanrıların annesi ve dağlık bölgelerin temsilcisi olarak bilinir.İlk geleneklerde, “tanrıların annesi” olarak bilinir ve bu nedenle,benzer işlevlere sahipolan Gaia ve Kybele ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.15

MNEMOSYNE :   Yunan mitolojisinde hafızanın karşılığı  olan Titan, tanrıça. Mnemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında akan bir nehrin adıdır. Kendisinden içenlere  geçmiş yaşamları hakkındaki her şeyi hatırlatır.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.15 1

THEMIS :  Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin karşılığıdır. Günümüzde adaletin simgesi olarak kullanılır. “Kılıç” adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü, “Terazi” adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgeler. “Kadın” ve “Bakire” olması bağımsızlığı ifade eder. Ayrıca kadının gözü bağlıdır. Bu da tarafsızlığını simgeler. Hukukun evrensel ilkelerini simgesel olarak taşıdığı için Themis heykeli adaleti ifade etmektedir.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.15 2

KRIOS : Bu on iki titan arasında hiçbir bilgiye sahip olmayan daha doğrusu hakkında pek araştırma yapılmayan tek titan Krios’dur. Ne tanrısı olduğu belli olmayan bu titan hakkında pek çok tez atılmış fakat açıklık getirilememiştir. Fakat bazı kaynaklarda Krios savaş ve barışın temsilcisi olarak anlatılır. 

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.15 3

IAPETOS : Ölümlülük, yara ve yaşam süresini temsil eden titandır.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 01.59.16

Yorumlar

Yorum Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir