WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.42

12 OLİMPOSLU

Yunan mitolojisinde Dünya’yı yöneten tanrılar grubudur. Kendilerinden önceki tanrı grubu olan Titanları, Titanlar Savaşı’nda yenerek yönetimi ele geçirmişlerdir. “Tanrıların Kralı” sıfatıyla Zeus, Olimposluların lideridir. Kraliçe sıfatı ise Zeus’un eşi Hera’ya aittir. Olimpos adı Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı’ndan gelir. Tanrıların dağın zirvesinde bulutların arasında sarayları olduğuna inanılır. On iki sayısı ise karşımıza birçok mitte çıkan bir sayıdır; Yahudilikte On iki İsrail kabilesi, Çerkeslerde 12 büyük kabile, Hristiyanlıkta İsa’nın 12 Havarisi; Şiilikte On İki İmam, Zodyak’taki 12 burç gibi. Sayıya yüklenen bu bakış açısından dolayı Yunan tanrıları da 12 tanedir ve 13 sayısının uğursuzluğuna inanılır. 

Zeus Kronos’un karnından daha önce Kronos tarafından tek lokmada yutulmuş olan Poseidon, Hades, Demeter, Hera, Hestia’yı çıkartır. Hekatonheirler ve kykloplar Zeus’a minnettar kalırlar ve ona yakıcı şimşekleri ve ateşi hediye ederler. Böylece Zeus gücüne güç katmıştır. Kronos’u yenmiştir. Ateşe sahip olan ilk eril tanrıdır.Zeus büyüyüp güçlenerek babası Kronos’la dünya hakimiyeti için savaşa girer. Bu savaşı Zeus kazanır.

İlk 4 Tanrı Birinci kuşak Olimposludur (Zeus, Poseidon, Hades, Hera). Diğer maddedeki Tanrılar 2. Kuşak yani 1. Kuşak tanrılardan meydana gelmiş tanrılardır.

Bazı kaynaklarda 12 Olimposlu değil de 14 Olimposlu olarak anlatılır. Çünkü Hestia ve Hades’ de bu gruba dahil olduğu söylenir.

Hestia Olimpos’taki yerini Dionysos’a bırakarak insanlar arasında yaşamaya başlamıştır. Hades ise yer altı dünyası Tartaros’ta yaşadığı için 12 olarak kabul edilir.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.42 1

ZEUS : “Tanrıların ve İnsanların Babası” Yunan Mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Roma’da Jüpiter olarak da bilinir. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşek ile resmedilmiştir. Şimşeğin yanında kartal ile de simgelenmiştir. Çapkınlığı ile Yunan mitolojisinde meşhurdur.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.42 2

HERA : Zeus’un eşi olarak bilinir. Olimpos’un tanrıları arasında kraliçe unvanına sahiptir. Aynı zamanda evlilik tanrısı olarak bilinir. Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü kadın olarak ifade edilir. Simgesi tavus kuşudur.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.44 2

POSEIDON : Yunan mitolojisinde denizlerin ve depremin tanrısıdır. En önemli simgesi elinde tuttuğu üç dişli bir yabandır. Adı ise Trident’tir. Aynı zamanda hırsı ve gücü temsil eder. Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinir.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.43

DEMETER : Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. İnsanlara tarımı öğreten tanrıdır. Buğday ile simgelenir. Aynı zamanda Homeros kitaplarında Demeter’i saçları ile ele almıştır. Altın rengi ve örgülü saçları olduğunu belirtir.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.43 1

APHRODITE (AFRODİT) : Aşkı ve güzelliği temsil eden yunan tanrıçasıdır. Yunan kaynaklarında altın, cilveli, gönül alıcı sıfatlarla anlatılmıştır. Savaş tanrısı Ares ile aşkları yunan mitolojisinde meşhurdur.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.44

ATHENA : Yunan mitolojisinde  zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Sembolleri kalkan, zeytin dalı ve baykuştur. Atina şehrinin baş tanrıçası ve koruyucusudur. Athena elinde özel bir kalkan taşır. Bu kalkanın adı Aegis olarak adlandırılır. Kalkanın üzerinde Medusa’nın başının resmi bulunur. 

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.44 1

ARES : Savaş tanrısıdır. Barış tanrısı olan Athena’nın zıttıdır. Ares Sparta kenti ile anılır. Hatta bazı kaynaklarda Trakya’da bu merkezler arasında geçer. Afrodit ile yaşadığı yasak aşk ile ünlüdür.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.45

APOLLON : Yunan mitolojisinde müziğin, sanatların, kehanetin, ışığın ve doğruluğun tanrısıdır. Fotoğraflarda genellikle elinde altın lirik ile resmedilmiştir. Altın lirik ile tanrıları eğlendirirdi. Gümüş yayın ve ok atmanın efendisi olarak bilinir. Daphne’ye olan aşkı ile yunan mitolojisinde meşhurdur. Bu yüzden defne ağacı ile temsil edilir.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.45 1

ARTEMIS : Phoebe olarak da bilinir. Apollon’nun ikiz kız kardeşidir. Vahşi doğa, avcılık ,okçuluk ve ay tanrıçasıdır. Artemis, sarışın, güzel, endamlı, ciddi yüzlü bir tanrıçadır. Ay gezegenini temsil eder.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.46

HEPHAISTOS : Tanrılar ve kahramanlar için demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve zırhlar üreten ateş tanrısıdır. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ile evlidir. Fakat Afrodit onu Ares ile aldatır. Hephaistos tanrıların en çirkinidir. İki ayağı topal olarak bilinir. Topal olmasının iki sebebi vardır. Birincisi babası Zeus ona kızıp oğlunu Limni adasına fırlatarak sakat kalmasına sebep olmuştur. İkinci sebep ise doğuştan sakat doğmuştur.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.46 1

HERMES : Tanrıların en kurnazı ve en hızlısıdır. Yolcuların ve habercilerin tanrısıdır. Elinde tıbbın sembolu olan Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. Ayağında kanatlı ayakkabıları, kafasında petasos adlı kanatlı çoban başlığı ve Caduceus ile resmedilir. Hermes haberci tanrı olmasının yanında ruh kılavuzluğu da yapmaktadır. Yani ölen insanların ruhlarını yer altı dünyası Tartaros’a götürmektedir.

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.47

DIONYSOS : Şarap tanrısıdır. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Şarabın iyiliği ve kötülüğünün doğrudan bir temsilidir. Çünkü Dionysos çift kişilikliydi. Bir tarafı eğlenceydi. Diğer tarafı ise öfke ve korkuydu. Diğer tanrılardan tek farkı ise annesinin (Semele) bir ölümlü olmasıdır. İnsanlara şarap yapmayı öğretmiştir. 

WhatsApp Image 2022 03 06 at 12.33.47 1

Yorumlar

Yorum Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir